Condicions de Contractació

 

  1.             Condicions Generals

Aquestes condicions legals, regulen el procés de contractació en aquesta pàgina web de la qual és responsable legal Judit Pérez Domingo, d'ara endavant, E-trap.info.

L'adquisició de qualsevol dels productes o serveis oferts en aquesta pàgina, implica l'acceptació d'aquestes condicions legals de contractació, l'avís legal i la política de privadesa i cookies.

E-trap.info informa a l'usuari que l'idioma triat per a la celebració d'aquest contracte electrònic és el Català i que no està previst l'emmagatzematge del mateix per un tercer de confiança encara que E-trap.info si emmagatzema un registre de totes les comandes realitzades pels seus clients. Si ho desitja pot imprimir o copiar aquesta pantalla per conservar aquestes condicions legals.

  1.             Procés de Compra

Per adquirir qualsevol dels productes o serveis oferts en aquesta pàgina web haurà de seguir el procés de compra establert, havent de tenir en consideració els següents aspectes:

- Llegeixi de forma detinguda tota la informació disponible sobre el producte o servei que desitja adquirir.

- Els preus indicats al costat del producte o servei són preus en Euros amb els impostos inclosos.

- Les despeses d'enviament corresponents a la seva comanda es mostraran a l'inici del procés de compra.

- Seleccioni el producte o servei desitjat.

- Accedeixi al carret de la compra on podrà comprovar el detall dels productes sol·licitats, el preu de venda i els impostos aplicables.

- A continuació haurà d'emplenar el formulari de comanda amb les seves dades.

- Aquesta pàgina web disposa dels següents mètodes de pagament:  Visa, Mastercard, Paypal,  Transferència Bancària i   Contrareembolso.

- Si el mitjà de pagament escollit és la transferència bancària, disposa d'un termini de 5 dies hàbils per formular el pagament al número de compte bancària indicat, havent de remetre'ns per correu electrònic a e-trap@e-trap.info, el justificant de pagament. Si en aquest termini no realitza la transferència, la comanda quedarà anul·lat. Li recordem que en seleccionar aquesta forma de pagament ha de tenir en compte que el cost final de la comanda pot veure's incrementat per la comissió que li cobri la seva entitat bancària.

- Una vegada que hagi completat la comanda, rebrà un missatge de confirmació amb les dades de la seva comanda, si no rep aquest missatge posi's en contacte amb nosaltres.

- Si desitja realitzar qualsevol tipus de modificació en les dades introduïdes en el procés de compra, e-trap.info posa a la seva disposició l'adreça de correu electrònic e-trap@e-trap.info i el nostre nombre d'atenció al client 931514544. 

  1.             Terminis i Zones d'Enviament

El nostre termini habitual d'enviament és de dos dies hàbils  i les zones on realitzem lliuraments són: Espanya (Península i Balears).

  1.             Dret de Desistiment

El client que ostenti la condició legal de consumidor o usuari té dret a desistir de la seva compra en un termini de 14 dies naturals des del dia de recepció de la seva comanda sense necessitat de justificació.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) dirigida a E-trap - Judit Pérez Domingo, Av. Via Augusta, 15-25 Edifici @ Sant Cugat. 08174, Sant Cugat del Vallés (Barcelona) o a la nostra adreça d'email e-trap@e-trap.info.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses inicials d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva banda d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari. No obstant això, li informem que a l'empara de l'establert en l'art. 107.3 del Reial decret Legislatiu 1/2007, procedirem a retenir l'import de la devolució fins que hàgim rebut els béns o el comprador ens remeti prova suficient de la seva devolució.

A continuació li recordem que segons s'estableix en el 108.1 del Reial decret Legislatiu 1/2007, quan s'exerceixi el desistiment el Comprador únicament suportarà les despeses directes de la devolució dels béns.

ecució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva banda que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

  1.             Fulles de Reclamacions

E-trap.info disposa de fulles de reclamacions a la nostra seu situada en Av. Via Augusta, 15-25 Edifici @ Sant Cugat, Sant Cugat del Vallés (Baracelona). Si desitja fer-ne’n ús, pot sol·licitar-nos el seu enviament a través de l'adreça de correu electrònic e.-trap@e-trap.info.

  1.             Versió

Aquestes Condicions de Contractació són de data 08-06-2018 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.

Copyright © 2018 Techlegal. Tots els drets reservats a e-Trap.